Kód: M 007 NEW_186-1_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-9_206-3___VM Zvolte variantu

Patrová postel M 007 NEW*

Neohodnoceno
10 110 Kč / ks 12 560 Kč / ks 10 290 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 560 Kč / ks 12 560 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 10 110 Kč / ks 12 560 Kč / ks 10 290 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 560 Kč / ks 12 560 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 9 260 Kč / ks 11 720 Kč / ks 9 460 Kč / ks 11 040 Kč / ks 11 040 Kč / ks 11 040 Kč / ks 11 480 Kč / ks 11 720 Kč / ks 11 720 Kč / ks 10 530 Kč / ks 12 990 Kč / ks 10 730 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 770 Kč / ks 12 990 Kč / ks 12 990 Kč / ks 10 530 Kč / ks 12 990 Kč / ks 10 730 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 770 Kč / ks 12 990 Kč / ks 12 990 Kč / ks 10 110 Kč / ks 12 560 Kč / ks 10 290 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 560 Kč / ks 12 560 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 10 110 Kč / ks 12 560 Kč / ks 10 290 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 560 Kč / ks 12 560 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 10 110 Kč / ks 12 560 Kč / ks 10 290 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 11 870 Kč / ks 12 330 Kč / ks 12 560 Kč / ks 12 560 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 370 Kč / ks 13 820 Kč / ks 11 570 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 150 Kč / ks 13 600 Kč / ks 13 820 Kč / ks 13 820 Kč / ks od 9 260 Kč / ks 11 360 Kč 14 130 Kč 11 570 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 870 Kč 14 130 Kč 14 130 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 11 360 Kč 14 130 Kč 11 570 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 870 Kč 14 130 Kč 14 130 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 10 410 Kč 13 180 Kč 10 640 Kč 12 420 Kč 12 420 Kč 12 420 Kč 12 920 Kč 13 180 Kč 13 180 Kč 11 840 Kč 14 610 Kč 12 060 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 14 360 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 11 840 Kč 14 610 Kč 12 060 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 14 360 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 11 360 Kč 14 130 Kč 11 570 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 870 Kč 14 130 Kč 14 130 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 11 360 Kč 14 130 Kč 11 570 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 870 Kč 14 130 Kč 14 130 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 11 360 Kč 14 130 Kč 11 570 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 360 Kč 13 870 Kč 14 130 Kč 14 130 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 12 780 Kč 15 540 Kč 13 010 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 15 290 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč od 10 410 Kč Sleva 11 %
5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní Skladem (2 ks) 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní 7 - 21 prac. dní Zvolte variantu
Rozměr
Prostor mezi lůžky
Barva-3
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Dřevěná patrová postel, palanda z masivu borovice v mnoha povrchových úpravách s možností dokoupení příslušenství.

Kategorie: Patrové postele
Záruka: 24 měsíců
Celková délka: délka matrace + 6,5 cm
Celková šířka: šířka matrace + 6,5 cm
Celková výška: 172 cm
Nosnost spodního lůžka: 120 kg
Nosnost vrchního lůžka: 100 kg
Rozměr pro matraci: dle varianty výběru
Prostor pro zapuštění matrace: 5 cm
Rošt součástí: Ano
Výška spodní ložné plochy: 30 cm
Výška vrchní ložné plochy: 115 cm
Prostor pod lůžkem: 25,5 cm
Variabilní žebřík: Ano
Rozložitelná na samostatná lůžka: Ano
Rozměr nohou: 9 x 4,2 cm
Síla materiálu: 2,6 cm
Materiál: kovové spoje, bukové kolíky a masiv borovice
Hmotnost: 54 kg
Zabaleno v/ve: 3 ks

Patrová postel je vyrobena z masivu borovice. Výrobek je dodáván v rozloženém stavu včetně obrázkového návodu. Postel lze rozložit na dvě samostatná lůžka. Žebřík je u postele variabilní a lze namontovat na pravou či levou stranu. Postel lze dodat v mnoha povrchových úpravách dle nabízeného vzorníku. Výrobek je vysoce stabilní. Použitý materiál masiv borovice o šířce 2,6 cm zajišťuje pevnost a vysokou nosnost postele. Hrany jsou zaobleny z bezpečnostního hlediska. Veškerý materiál je ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Barvy a laky splňují veškeré stanovené normy o nezávadnosti.

Počet latí v Laťky roštu roštu 11 ks / lůžko. Postel nezahrnuje úložné prostory, matrace ani jiné textilní doplňky.

Materiál: Borovice lak masiv borovice 26 mm, 267.82.yyy[1] bukové kolíky + Nábytkový šroubNábytkový váleček kovové spoje. Použité barvy na dětský nábytek, nábytek v bílé barvě může žloutnout (přírodní proces)

 

Vsuvky pro navýšení prostoru mezi lůžky:

vsuvky vsuvky2

obrázky jsou pouze ilustrační

 rost

 


Atesty: Veškeré atesty splňují požadavky EU (PN-EN 747 - 1 : 2007, PN-EN 747 - 2 : 2007)


close

obrázky jsou pouze ilustrační

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
info-kiktrade@volny.cz | +420 774 738 990